Saturday, April 17, 2010

Fra 35325347 til blogblade

Efter en vis pause og fordi mine fleste blogindlæg skrives på Forskningsfrihed?, bliver jeg nødt til at genoptage aktiviteten her, fordi enkelte af mine udgydelser ikke helt passer ind i just nævnte universitetspolitiske blog. Jeg skifter også navn på denneher blog nu. Det hed i starten "Hovedet på bloggen", men jeg fik at vide, at det navn var allerede taget. Så omdøbte jeg den til 35325347, nummeret på mit kontor, men det klinger ikke så mundret. Nu hedder den "Blogblade af Claus Emmeche" indtil jeg finder på noget bedre.